X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
روانشناسی موفقیت ( به جهانِ آزاد ِ اندیشه های آزاد من خوش آمدید ) - رابطه ساختار با کارکرد

باید به اندیشیدن عادت کنیم ، تا نتوانیم نیاندیشیم

دسته بندی : فکر و اندیشه ؟, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, آنچه که یک معلول 96 درصدی می اندیشد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/2/22 - 18:18 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بهای چیزی را که می خواهیم بپردازیم

دسته بندی : کوشیدن, یادگیری و موفقیت, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, آنچه که یک معلول 96 درصدی می اندیشد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/2/7 - 21:57 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

استقلال کارکردی به استقلال ساختاری نیاز دارد

دسته بندی : رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/2/4 - 16:05 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بین کارکرد وعملکرد با ساختار ذهن رابطه وجود دارد

دسته بندی : اندیشه های نوزای, کاوش ذهن, جملات قصار از محمد نظری گندشمین, فکر و اندیشه ؟, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, معلول 96 درصدی می گوید,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/1/27 - 22:10 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

صرفِ وجود عقل در انسان ، به معنی دانایی انسان نیست

دسته بندی : اندیشه های نوزای, کاوش ذهن, جملات قصار از محمد نظری گندشمین, فکر و اندیشه ؟, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, معلول 96 درصدی می گوید,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/1/26 - 22:38 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

انسان با داشتن عقل می تواند ،رفتارهای غیرعقلانی از خود نشان دهد

دسته بندی : ذهن, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه انسان با حیوان, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/1/20 - 21:30 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

من ( محمد نظری گندشمین ) اشرف مخلوقات هستم

دسته بندی : خودشناسی, رابطه انسان با حیوان, رابطه ساختار با کارکرد, معلول 96 درصدی می گوید,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/1/8 - 00:13 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

خودشکوفایی روانی انسان به صورت خودکار روی نمی دهد

دسته بندی : اندیشه های نوزای, رشد و خودشکوفایی, رابطه انسان با حیوان, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1394/1/2 - 21:42 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

فکر نکنم برای خیلی ها ،فکر کردن کاری لذتبخش باشد ،

دسته بندی : کاوش ذهن, زبان و تفکر, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/24 - 14:49 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

حواس ابزار اندیشیدن است

دسته بندی : ذهن, باور, زبان و تفکر, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/23 - 19:46 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

اینکه ما با گذشت زمان متفاوت تر از قبل فکر کنیم ، تا حدود زیادی منطقی وطبیعی است

دسته بندی : اندیشه های نوزای, کاوش ذهن, فکر و اندیشه ؟, اشتباه, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/21 - 22:14 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نگاه ما به محیط اندیشمندانه باشد

دسته بندی : اندیشه های نوزای, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, معلول 96 درصدی می گوید, ذهن ومحیط,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/18 - 13:08 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

گرایشات مذهبی به نوعی مکانیسم دفاعی است ،تا نوجوان در برابر گرایشات جنسی خودش ،مقاومت وایستادگی کند

دسته بندی : ازدواج و موفقیت, عشق و موفقیت, رابطه ساختار با کارکرد, عشق وعقل, معلول 96 درصدی می گوید, تصاویر عاشقانه,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/18 - 13:04 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

سنِ کودک درون زنان ، پایین تر از سنِ کودک درون مردان است

دسته بندی : خودشناسی, رابطه ساختار با کارکرد, عشق وعقل, معلول 96 درصدی می گوید,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/12 - 13:17 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

فروید ایرانی (محمد نظری گندشمین)، می گوید: کسی که ،نیازهای عشقی اش رفع نمی شود ،دچار چه بیماری ها

دسته بندی : عقده ها, عشق و معلولیت و موفقیت, رابطه ساختار با کارکرد, عشق وعقل, تصاویر عاشقانه, آغوش,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/12/10 - 14:02 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

محیط چیزی نیست به جزء ادراک ذهنی من.

دسته بندی : اندیشه های نوزای, کاوش ذهن, فکر و اندیشه ؟, رابطه ساختار با کارکرد, ذهن ومحیط,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/11/29 - 13:11 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

چگونه فکر کردن من ،با چگونه فکر کردن من مساوی نیست

دسته بندی : فکر و اندیشه ؟, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/11/28 - 11:32 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

کیفیت تفکر ما، با کمیت وکیفیت دانش و یادگیری های ما، رابطه دارد

دسته بندی : فکر و اندیشه ؟, سواد و جهل, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/11/25 - 16:16 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بین انسان وطبیعت بزرگ ، به نوعی سنخیت روانی وجسمانی وجود دارد.

دسته بندی : رشد و خودشکوفایی, تربیت, رابطه فکر با رفتار, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد, ذهن ومحیط,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/11/23 - 12:10 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

95 درصد علت ناتوانی های انسان ، اکتسابی است و 5 درصد ذاتی است

دسته بندی : موفقیت, اندیشیدن وزندگی, رابطه ساختار با کارکرد,
نویسنده: محمد نظری گندشمین | نسخه قابل چاپ | 1393/11/22 - 11:30 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» کتاب « فرمول موفقیت » نوشته استاد محمد نظری گندشمین ( 1396/11/17 )
» دانلود کتاب « بمب کتابی » محمد نظری گندشمین ( 1396/10/28 )
» دانلود کتاب نقشه موفقیت - محمد نظری گندشمین ( 1396/10/23 )
» دانلود کتاب مدرسه موفقیت - محمد نظری گندشمین ( 1396/9/4 )
» دانلود کتاب رهرو راه موفقیت - محمد نظری گندشمین ( 1396/8/30 )
» دانلود کتاب حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین ( 1396/8/21 )
» دانلود کتاب به سوی موفقیت - محمد نظری گندشمین ( 1396/8/10 )
» دانلود کتاب گامی برای موفقیت ، محمد نظری گندشمین ( 1396/8/6 )
» جهان ، جهان نور است وشگفتی ها ( 1396/5/15 )
» نابغه هایی که کودن شمرده می شدند ( 1396/5/15 )
» ای محمد هر کتاب تو باید مثل یک بسته پستی باشد ، که به آدرس دهکده جهانی ارسال می ( 1396/5/15 )
» ای محمد قلم سبز تو ، سخنگو میکروفن جهانی توست ( 1396/5/15 )
» ای محمد اندکی صبر سحر نزدیک است ( 1396/5/15 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 35 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 33 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 32 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 31 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 30 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت - محمد نظری گندشمین 29 ( 1396/4/3 )
» حرکت و موفقیت1 - محمد نظری گندشمین 28 ( 1396/4/3 )

محبوب ترین مطالب

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر